Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Czech Point

Zprávičky naší sovičky

Svozový plán na rok 2020

Prajzské noviny

Sociální služby v SOH

 

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

 

Obec Oldřišov je součástí  projektu - Sociální služby  Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínsko -západ.

zde ke stažení

 

Mapy Hlučísko

Plán rozvoje soc.služeb.

Sřednědobý plán  rozvoje  sociálních služeb  obce Oldřišov  2019 - 2022.

SPRSS Oldřišov 1.docx (275.54 kB)

Katalog  sociálních služeb souvisejících aktivit v regionu Opavska.

zde ke stažení 

 

Kácení dřevin.

Kácení  dřevin rostoucích  mimo les .

žádost o povolení kácení:

zde ke stažení

kácení dřevindřev

Strategický plán

Požární ochrana

hhasi

Veřejné zakázky-profil zadavatele

Informační zpravodaj CSS

Šetrně s vodou

Územní plán obce Oldřišov

Úvod  zde ke stažení

Základní členění území

zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Veřejně prospěšné stavby

zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část zde ke stažení

Textová část  zde ke stažení

Veřejná vyhláška zde ke stažení

Navigace

Obsah

Logo Moravskoslezského kraje

1. REVITALIZACE       ZÁMECKÉHO PARKU 

Projekt: Revitalizace  parku  pod názvem

"Do parku na špacír i na odpust"

byl spolufinancován  Moravskoslezským krajem  z Programu   na zvýšení  absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis.obyvatel.

 

Projekt "Do parku  na špacír i na  odpust"

byl podpořen  z SPL MAS Hlučínsko, fiche č.3 " Aby se nám tu dobře žilo",

Program rozvoje  venkova ČR na období 2007-2013 (12/016/41200/126/000704)

mas

 2. CHODNÍKY OPAVSKÁ ul. ms

Projekt:  Výstavba chodníku na ulici Opavské pod názvem

"Obnova venkovské  infrastruktury" byl spolufinancován Moravskoslezským krajem z Programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013".   Žádost o dotaci byla podána  prostřednictvím Svazku obcí  mikroregionu  Hlučínska-západ.      

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-programu-podpory-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2013-32636/#schvaleni1

 

3. ÚZEMNÍ PLÁN

Název projektu: Územní plán  Oldřišov

Projekt „Územní plán Oldřišov“ byl spolufinancován z Evropského programu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Podrobnější informace o programu naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

logo

 

4. REKONSTRUKCE VÁLEČNÉHO HROBU

ms

Projekt:

"Rekonstrukce  válečného hrobu  Oldřišov "  byl spolufinancován Moravskoslezským krajem v souvislosti s pilotním projektem  "Zachování  a obnova  historických tradic v Moravskoslezském kraji". 

                                                                  Dotace byla poskytnuta ve výši  40.000,-Kč.      

 

   5. MIKROPROJEKT OLDŘIŠOV a PILSZCZ - dříve i dnes             společně.               

Obec Oldřišov získala  z Fondu  mikroprojektů  v Euroregionu   Silesia v rámci Operačního  programu    přeshraniční   spolupráce  Česká republika  - Polská republika 2007-2013 č. ERS-CZ/2013/04184 dotaci na  mikroprojekt  Oldřišov a Pilszcz - dříve i dnes společně , registrační číslo :  CZ.3.22/3.3.04/13.04184.

 

6. REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ

                             logoProjekt:                                  " Rekonstrukce smuteční síně "                                                                                   byl  spolufinancován          Moravskoslezským krajem  z

 

Programu  " Podpora  obnovy a rozvoje  venkova  Moravskoslezského kraje 2014". 

Podrobnější informace  najdete  na : 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-na-poskytnuti-dotaci-dotacniho-programu-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2014-39592/#schvaleni2

 

7. UČEBNA NENÍ MUČEBNA

Projekt  "Učebna není mučebna "

Registrační číslo žádosti CZ.1.10/2.1.00/30.01634

V průběhu pololetí minulého školního roku ZŠ usilovala o získání dotace na modernizaci učebny v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko – výzva č. 2.1 – 30 Modernizace výuky na základních školách.

Těsně před prázdninami jsme se dověděli, že náš projekt uspěl a v průběhu letošního roku jsme projekt realizovali a vybavili učebnu novými lavicemi, židlemi, pomůckami. Bylo potřeba vyřešit i drobné stavební úpravy, k nim například patřila nová podlaha.

logo

 

8. REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉHO  CHODNÍKU                        K ZÁMKU.

mskProjekt: "Rekonstrukce přístupového                                                                                         chodníku  k zámku  v  Oldřišově".

je spolufinancován  z rozpočtu Moravskoslezského kraje  z programu  " Podpora  obnovy a  rozvoje  venkova  Moravskolezského  kraje 2015". 

 

9. OPRAVA KAPLIČKY sv.ANTONÍNA 

PROJEKT:  "Oprava kapličky  sv.Antonína v Oldřišově".

 Projekt „ Oprava  kapličky sv.Antonína  v Oldřišově “ je  spolufinancován z  programu  MMR   " Podpora  obnovy  a rozvoje venkova 2015 " ve výši 70%  uznatelných nákladů.

mmr

10. KOMPOSTÁRNA

kom

11. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

up

12. OPRAVA  KOMUNIKACE ULICE SVOBODY

 

mmr

PROJEKT:  "Oprava místní komunikace  ulice Svobody v Oldřišově".

 Projekt „ Oprava  místní komunikace  ulice Svobody v Oldřišově  “ je  spolufinancován z podprogramu  MMR   " Podpora  obnovy  a rozvoje venkova  " 

 

13. VÝSTAVBA  SOCIÁLNÍCH BYTŮ

mmr

PROJEKT:  "Výstavba  tří  bytových jednotek " v  požární zbrojnici .

 Projekt „ Bj.3 PB-VB Oldřišov “ je  spolufinancován z podprogramu  MMR   " Podpora  výstavby  podporovaných  bytů  " 

 

 

14. OPRAVA STŘECHY ZÁMKU

                          logoProjekt:                                  " Oprava střechy zámku v Oldřišově "                          je spolufinancován          Moravskoslezským krajem  z

 

Programu  " Podpora  obnovy a rozvoje  venkova  Moravskoslezského kraje 2017". 

 

15. SEPARACE ODPADU

od

 

16. ŽIJEME A TVOŘÍME BEZ HRANIC

   / Żyjemy i tworzymy bez granic

registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001369

Partner: Gmina Kietrz

log

Anotace

Tento projekt se zaměřuje na sblížení občanů obce Oldřišov (i široké veřejnosti) s občany polského

družebního partnera Pilszcz. Akce pořádané v průběhu realizace projektu, propojí aktivity života dětí ZŠ, seniorů, ale i široké veřejnosti. Projekt se zaměří na pomyslné "smazání" hranic a propojení kultury, sportu, zájmů skrz celé generační spektrum. Předkládaný projekt je svým charakterem samostatným projektem s přeshraničním přesahem.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem je propojit běžné aktivity spojené s kulturním, sportovním a sociálním vyžitím. Je

žádoucí tuto interakci podpořit skrz celé generační spektrum, k čemuž bude sloužit velice různorodý

soubor naplánovaných aktivit.

Jako vedlejší produkt vznikne základna pro dlouhodobou spolupráci a rozvoj v následujících letech.

Cílem je nastavení parametrů pro dlouhodobou občanskou spolupráci.

 

Aktivity projektu

V rámci projektu probíhají tyto klíčové aktivity:

1. Řízení projektu – 1. 5. - 31. 12. 2018

2. Sportovní utkání a soutěže žáků základních škol Oldřišov a Pilszcz - sportovní akce pořádané v

základní škole v Oldřišově – 6. 6. 2018

3. Setkání bez hranic – kulturní program na území Oldřišova s hosty z PL v zámeckém areálu – 16. 6. 2018

4. Společný zájezd pro seniory – 18. 8. 2018

5. Malířský plenér na téma historie obce – série uměleckých setkání s malířskou a keramikářskou tématikou pro děti základních škol CZ a PL – 1. 6. - 30. 9. 2018

6. Výstava produktů z předešlé aktivity výtvorů – 30. 11. 2018

 

Celkové způsobilé výdaje  mikroprojektu činí:               12 681,98 EUR

Maximální výše dotace  z EFRR na mikroprojekt činí:   10.779,68 EUR , tj. 85%

Dotace 85%, kofinancování obce 15%.

 

 

17. CYKLOSTEZKA  OLDŘIŠOV - OPAVA

pl

18. CHODNÍKY  ULICE  SOKOLOVSKÁ 

logo

Projekt

Výstavba a rekonstrukce trasy pro pěší na ul. Sokolovská v obci Oldřišov

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

 

 

19. Víceúčelové hřiště

 

Projekt

„Víceúčelové hřiště ZŠ Oldřišov“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z prog ramu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

m

 

 

 

 

20.         „ Rozšíření Zámeckého parku v Oldřišově“

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

                                                                                                      www.sfzp.cz

                                                                                                      www.mzp.cz

sf

                                                                        m

21. Ozdravný zájezd pro děti ZŠ Oldřišov .

ms

Projekt

„Ozdravný zájezd  pro děti ZŠ Oldřišov

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci  dotačního programu " Ozdravné pobyty pro žáky 1.stupně  základních škol" o jehož vyhlášení  rozhodla rada kraje  usnesením č.46/4108 ze dne 11.9.2018.

 

22. Rekonstrukce komunikace  a parkovací plochy u  zámku v Oldřišově.

msProjekt

„Rekonstrukce komunikace a parkovací plochy  u  zámku v Oldřišově

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci  dotačního programu " Podpora obnovy  a rozvoje  venkova Moravskoslezského  kraje 2019" .

 

23. Hasičský  česko-polský  projekt 

"Hasiči, včera i dnes spolu:

Hasiči na web obce.pdf (1.78 MB)

 

 

24. Energetické  úspory zámku  v Oldřišově 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ v  rámci programu "Zelená úsporám - budovy veřejného  sektoru".

 

sf

m